حتمابرای شماهم پیش آمده که سوال کنیدچه فرقی بین حسابداربادانش آموخته حسابداری
است.
شماویژگیهای حسابدارباتجربه و ماهر را در مطلب زیر به خوبی فرامی گیرید.

آموزش حسابداری در رشت

 • حسابدار می داند چگونه از دانش حسابداری خود پول بدست آورد.

 • حسابدار روش بکارگیری دانش حسابداری را برای خلق پول به خوبی می داند.

 • حسابدار می داند چگونه با دانش حسابداری خود ارزش آفرینی کند،که صاحبکارش به او خوب پول بدهد.

 • حسابداراصول کاربرد نرم افزارهای مالی، Excel و سایرابزارهای کاری را بلداست و آنها را به خدمت

 • می گیرد تا مسئولیت و وظایفش را به نحو احسن انجام دهد.

 • حسابدار در هر موسسه ای مشکلات کاری حسابداری آن را برطرف می کند.

 • حسابدار مسائل مالیاتی را خوب می فهمد و می داند آنها را چگونه حل کند.

 • حسابدار به خوبی می داند که سر برج حقوق کارکنان را چطور محاسبه و پرداخت کند.

 • حسابدار روش های مصاحبه شغلی و رزومه نویسی را به خوبی بلد است.

 • حسابدار را اگر از شرکتی به شرکت دیگری ببرند باز هم می داند چکار کند.

 • حسابدار رمز و راز اظهارنامه های مالیاتی را خوب بلد است.

 • حسابدار صورتهای مالی را می شناسد و مراحل تهیه آن را اجرا کرده وبه اتمام رسانده است.

 • حسابدار در پایان سال مالی به خوبی می داند چه وظایفی دارد و باید چکار کند.

 • حسابدار مفهوم بهای تمام شده را می داند و در هر موسسه ای بر حسب مورد آن را تهیه می کند.

 • حسابدار خوب بلد است که موجودی های نقدی و جنسی را چگونه کنترل کند.

 • حسابدار با همکاران و اطرافیان ارتباط خوبی برقرار می کند به لطف این مهارت کارش را پیش می برد.

 • حسابدار دفتر دار نیست که کارهای معمولی انجام دهد.

 • حسابدار برای هر روزش برنامه کاری دارد، بدون برنامه کار نمی کند.

 • حسابدار اصول مکاتبات اداری را می داند و آن را به خوبی بکار می گیرد.

 • حسابدار دانا و توانا و با وقار است، به خاطر همین همیشه مورد احترام اطرافیان است.

 • حسابدار امین، قابل اطمینان، درستکار، محرم، رازدار، کاردان و آرام ، سودمند است.

 • حسابدار در کارش خلاق و مبتکر و راه گشا است.

 • حسابدار از مهارتهای کلامی خوبی برخوردار است. در جمع خوب صحبت می کند و خوب اظهار نظر می کند.

 • حسابدار اعتماد به نفس خوبی دارد و از توانایی ها و ارزشهای شخصی خود به خوبی آگاه است.

 • حسابدار به رغم تصور عام شاد و سرحال است و اهل مطالعه و تفریح است.

 • حسابدار تحمل شنیدن انتقاد سازنده را دارد و برای بهبود عملکردش همیشه در حال یادگیری است.

 • حسابدار مانند یک پزشک حرفه ای عمل می کند، معاینه می کند و راه حل ارائه می دهد.

 • حسابدار به کسی بدبین نیست ولی از اسناد و مدارک موسسه اش به خوبی حفاظت می کند.

 • حسابدار انضباط کاری دارد و محیط کارش منظم و تمیز و آراسته است و قابل تحسین.

 • حسابدار نگرش مثبتی به آینده، اطرافیان و کارش دارد.

 • حسابدار کارها را نیمه کاره رها نمی کند. آنها را تمام می کند و به علایقش می پردازد.

 • حسابدار کارایی و اثربخشی بالایی دارد، کار را به موقع، با کیفیت تهیه و ارائه می کند.

 • حسابدار گزارشهایش همیشه مبنای تصمیم گیری است.

 • حسابدار کار درست را درست انجام می دهد.

 • حسابدار وقت خود را برای آموزش نرم افزارهای ارزان قیمت ناکارآمد تلف نمی کند.

 • حسابدار دفتر دار نیست که فقط چند کار جزء و کوچک مالی را بلد باشد و انجام دهد.

 • حسابدار می داند چگونه گزارشهایی را تهیه و ارائه دهد که مدیرش کیف کند و حقوق بیشتری به او بدهد.

 • حسابدار ارزش دانش و تجربه و مهارتهای خود را می داند.

 • حسابدار قدر داراییهای خود را به خوبی می داند. )دانش حسابداری، مهارت ها و تجربیاتی که کسب نموده(

 • حسابدار تعهد حرفه ای دارد و مسئولیت پذیر است و کارش را با عشق و علاقه انجام می دهد.

 • حسابدار همیشه خوب حرف می زند، خوب لباس می پوشد و آراستگی در حد عالی دارد.

 • حسابدار معنی کفایت و لیاقت و شایستگی را به خوبی می داند.

 • حسابدار برای یادگیری مطالب جدید در حوزه کاریش همیشه آمادگی دارد.

 • حسابدار از کاری که انجام می دهد لذت می برد و آن را با کیفیت و به موقع انجام می دهد.

 • حسابدار مدیریت زمان برایش خیلی مهم است، می داند اگر کاری را به موقع انجام ندهد چه خساراتی را به بار

 • می آورد.

 • حسابدار مفهوم شایستگی حرفه ای را خوب درک می کند.

 • حسابدار هم حساب دخل و خرج دیگران را دارد و هم حساب زندگی خودش را.

 • حسابدار در کار و زندگی اش تعادل ایجاد می کند. یکی را قربانی دیگری نمی کند.

 • حسابدار کار جمعی را دوست دارد و همیشه در آن شاخص است.

 • حسابدار هم یاد می گیرد و هم یاد می دهد، چون می داند این حرفه باید رشد کند.

 • حسابدار خسیس نیست، اقتصادی می اندیشد و عمل می کند.

دوره های کارآموزی حسابداری در رشت کیلیک کنید