تحصیلات

 • کارشناسی حسابداری مالی                                                                                                              

 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی

 • مدرک استاندارد بین المللی  ISO90001                                                                                                                   


مدرس سیستم های مالی

 • همکاران سیستم                         

 • سپیدار سیستم

 • دشت همکاران سیستم                                          

 • نرم افزار هلو

 • نرم افزار رایورز                         

 • مشاوره تحصیلی و کنکور سراسری برای دانشجویان مالی( کارشناسی وکارشناسی ارشد)

 • ایده دوم برتر استارتاپ ویکند 2018 کرج در زمینه AR آموزشی

 • رتبه های 42 و 110 در کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشدسِمت های مدیریتی

 • عضو هیت مدیره شرکت سهامی خاص ویرا فناوران (شرکت فناور در پارک علم و فناوری)

 • مدیر دپارتمان مالی و  هم موسس آموزشگاه ساینس

 • مدیر دپارتمان مالی و  هم موسس مجتمع فنی گیلار

 • مدیرمالی و (R&D) شرکت های ویرا فناوران و گیلار

 • عضو هیت مدیره موسسه فرهنگی میقات

 • عضو هیت مدیره مجتمع فنی گیلار

 • مشاور شرکت های نوپا در زمینه مالی و طرح کسب و کار

 • بازار اینترنتی گیلار                                                                                  

 • اپلیکیشن حضور و غیاب تیرافا

 • فروشگاه اینترنتی نیوشانوش                                                                

 • سایت خبری بازتاب نو

 • سایت خبری اکسیدنت


بدوح شرح

شروع یک اتفاق خوب در زندگی توسط پرفسور مجید سمیعی


 •  مهران وثوق